Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
AREJESTRACJA POJAZDÓW brak danych 00
BODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW
Sprawdź czy dowód jest już wyprodukowany tutaj
brak danych 00